15 av 18 nyckelmål är uppnådda i Irak

Trots vallöfte om att dra tillbaka trupper från Irak, beviljade den demokratiska partimajoriteten i Kongressen anslag så att president Bush kunde genomföra truppförstärkning våren 2007. Ett krav var dock att insatserna i Irak kontinuerligt skulle utvärderas mot 18 benchmarks, 18 delmålsättningar, så att insatsernas framgångar och bakslag kunde mätas.
AP har kommit över utvärderingen för maj månad innan den publicerats, och rapporterar i New Iraq report: 15 of 18 benchmarks satisfactory

Av maj 2008-rapporten, som AP tagit del av, framgår att bara två av 18 benchmark — stiftande av lagar som kräver avväpnande av miliser och fördelningen av oljeintäkter — uppvisar ett otillfredsställande utfall. Vita huset ser utvecklingen i mycket positivt ljus och deklarerar i en ny bedömning till Kongressen att Iraks insatser i 15 benchmark är ”tillfredsställande”.
Under de senaste 12 månaderna, sedan Vita huset offentliggjorde den första formella bedömningen av Iraks militära och politiska utveckling, har Bagdads politiker uppnått flera nya överenskommelser som anses avgörande för att lätta på sekteristiska spänningar. Man har exempelvis antagit lagstiftning som beviljar amnesti för vissa fångar och tillåter tidigare medlemmar av Saddam Husseins politiska parti att återfå jobb eller pension. Man har också beslutat att provinsval ska hållas den 1 oktober.

I en TV-kommentar i natt sa kolumnisten Charles Krauthammer att de delmål som inte uppnåtts, som att stifta lag mot miliser, är av ringa betydelse eftersom det inte är lagar som hindrar våld, utan att den irakiska polisen och armén fungerar och upprätthåller säkerheten. Och så är fallet.
Alltså: antikrigsvänstern i amerikanska kongressen satte på egen hand upp 18 delmål för Irak som man krävde att Bush-administrationen åstadkom framgångar i, och i 15 fall har så skett. Det är ett tydligt bevis på hur stora framgångarna varit i Irak det senaste året. Stora framgångar! Det hör du inte i massmedierna. Men det så verkligheten ser ut.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen