Socialdemokraterna: det ska löna sig att vara arbetslös

Östgöta Correspondenten avslöjar socialdemokraternas nya taktik i jobbpolitiken, presenterad på DN-Debatt i helgen. Den går ut på att förvirra och blanda bort korten, Skamlös kovändning i jobbpolitiken:

Genom en vändning som är rena nyspråket försöker de lansera flexicurity som om det vore ett socialdemokratiskt begrepp. Men begreppet har hittills använts som en motpol till den modell s står för. Flexicurity i Danmark betyder att det är . . . lättare att få sparken – men också lättare att få en nytt jobb. I Sverige gör lagen om anställningsskydd, LAS, att arbetsmarknaden är betydligt mer trögrörlig.
Därför har bland andra Maud Olofsson och centerpartiet varit intresserade av att tillämpa flexicurity Sverige – det vill säga mjuka upp LAS. Men nu säger Österberg och Astudillo att LAS är flexibilitet. Ur arbetsgivarnas ögon är det ett påstående lika rimligt som ’Krig är fred’ eller ’Frihet är slaveri’.

Tidningen konstaterar också att socialdemokraterna inte talar om hur man ska finansiera den höjda arbetslöshetsersättning man föreslår.
Slutsatsen är klar: socialdemokraterna vill förbättra villkoren för att inte arbeta här i landet. Deras paroll i valet 2010 skulle kunna bli, ”Det ska löna sig att vara arbetslös”. Om detta utspel från Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo blir valstrategi har Alliansen inget att frukta. En majoritet av svenska folket anser att den som arbetar och sliter ska ha mer betalt än den som inte gör det.
Och alliansen skulle kunna utnyttja att socialdemokraterna nu ställer sig bakom ordet flexicurity för att liberalisera arbetsrätten. Jag tror bara det är så man kan fullfölja arbetslinjen och få fler ut ur utanförskapet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen