Finansministern båda tillgång och sänke

Här i bloggen har finansminister Anders Borg fått både svallande beröm och skarp kritik. Flera av hans förslag har varit politiskt dåraktiga. Och på denna tråd spinner Per Dahl i Barometern vidare när han går till hårt angrepp på finansministern för hans uttalande om att det är absurt med avdragsrätt för pensionsförsäkringar, Gör en politiker till finansminister!

För politiker, det är just vad han inte är. Bloggaren Dick Erixon har helt rätt, när han karaktäriserar finansministern som en god tekniker, som löser varje problem för sig, men missar den politiska helhetsbilden. Strikt nationalekonomiskt har Anders Borg nog rätt. . . Men politiskt är det totalt destruktivt att börja tala om naggade pensionsvillkor.

Per Dahl vill ge Borg ett fint internationellt uppdrag, så att regeringen kan få en politiker som finansminister.
Själv är jag mer ambivalent. Visst, Borg borde inte ha sista ordet när det gäller att göra politiska avvägningar. Men om den rollen tydligare och mer bestämt tas över av statsminister Reinfeldt och partiledarkretsen, så är Borg en stor tillgång som en lysande ekonom.
Någon i regeringen bör företräda ekonomisk rationalitet. Med den kunskapen stärker regeringen sin trovärdighet, i synnerhet i tider då den ekonomiska konjunkturen mattas av. Men bara därför att Anders Borg är erkänt stark i sitt gebit, får han inte ta över och låta ekonomisk rationalitet slå ut politisk och värdegrundad rationalitet. Regeringen har en borgerlig värdegrund. Den får inte åsidosättas, exempelvis när det gäller ambitionen att få svenska folket att spara mer.
Eget sparande är det viktigaste instrumenten för att skapa trygghet i ett borgerligt samhälle. Mot den borde strikt och teknokratisk ekonomism stå sig slätt i en borgerlig regering. Att så inte är fallet är inte främst Borgs fel. Det är partiledarnas. De måste ta ett tydligare grepp om helheten. Borgs styrka blir en belastning bara om övriga regering inte håller måttet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen