Att vara socialliberal är att vara sosse

Elise Claeson gör en viktig poäng när hon ger den ideologiska kampen för ett friare samhälle två skilda dimenssioner, en ekonomisk och en social. I den första har marknadsekonomin vunnit, nu handlar det om den andra — ska staten styra vårt sociala liv? Claeson skriver i sin SVD-kolumn, Vi är inte sossar av naturen:

Borgerligheten har beröringsskräck inför sin egen värdegrund. Att vara socialliberal är att vara sosse. Ättlingarna till borgerliga, fria, självägande bönder tror att Sverige har en naturlig vänstermajoritet; vi är alla sossar av naturen . . .
Men det finns hopp. I Almedalen pratade Fredrik Reinfeldt om att vi ska arbeta . . . för att kunna stå på egna ben, utan bidrag. Jobbskatteavdraget ska göra det möjligt att leva på sin lön. Starka, hoppfulla medborgare är viktigare än statens välfärdskataloger. Det är en borgerlig princip. Mera sånt.
Men det klart lysande nyborgerliga ljuset kommer från Storbritannien. Där har David Cameron vässat torypartiets principer till parlamentsvalvinnarklass. Han har tagit kommandot över spinndoktorerna och ekonomerna och söker mandat för att återupprätta det personliga ansvaret i samhället. . .
När den politiska kampen inte längre förs kring marknadsekonomin (Thatcher vann), är det dags att rätta till de fel som den socialistiska välfärdsstaten skapat, fixing the broken society. . . Han puffar ständigt för äktenskapet, familjen och civilsamhället. Han vågar vara värdekonservativ och borgerlig.

Det är förvånande att de borgerliga partierna fortfarande inte vågar bejaka denna sida. Man känner sig fortfarande på defensiven gentemot Gudrun Schymans stridsrop ”Död åt familjen!” Och värre är att jag i ungdomsförbunden ser tendenser till att man går i riktningen att låta staten bestämma över allt mer av människornas privatliv. CUF beslutade om könskvoterad föräldraförsäkring på sin stämma i våras. Ett klart återfall i socialism.
När ekonomi inte längre är den främsta fronten i den ideologiska striden med vänstern, borde borgerliga partier försvara sociala värderingar som står fria från statlig inblandning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen