Obama velar om Irak

Barack Obama har svårt att hitta en hållbar strategi om Irak. Eftersom framgångarna i landet varit så stora det senaste året är hans tidigare inställning överspelad och inte lika attraktiv.  
I torsdags tvingades han ordna en andra presskonferens eftersom förvirringen var total om vad han menade under den första.
På den ordinarie presskonferensen i Fargo, North Dakota, sa han att han tänker ”fortsätta att förädla” (continue to refine) sin hållning till de amerikanska truppernas närvaro i Irak:  ”Jag har alltid sagt att takten på tillbakadragandet är beroende av säkerheten för våra trupper och behoven att bibehålla stabiliteten.”
Dessa nya formuleringar, om hänsyn till säkerheten och stabiliteten på marken i Irak, uppfattades vara ett närmande till John McCains position.
Många närvarande journalister tolkade detta som ett avsteg från det löfte Obama tidigare givit, och som finns på kampanjens webbsida: ”Obama kommer omedelbart att ta börja ta hem våra trupper från Irak. Han kommer att plocka bort en till två brigader varje månad, vilket betyder att alla stridande enheter är ute ur Irak inom 16 månader.” Här finns inga reservationer om hänsyn till irakierna.
Därför tvingades Obama hålla en andra presskonferens i Fargo. ABC News rapporterar i ’We’re Gonna Try This Again’ och Obama Struggles to Explain Iraq Stance:

När han fick frågan under den hastigt tillkomna andra presskonferensen om formuleringarna på webbsidan svarade Obama: ”Jag måste säga att det inte finns något på webbsidan som motsäger det jag sagt här. Jag vill avsluta det här kriget. Jag anser att det är strategiskt viktigt.”

Alltså: Obama står fast vid den rigida uppfattningen att man utan reservationer kan genomföra planen på 16-månaders uttåg, samtidigt som han säger att han ska ta hänsyn till stabiliteten och säkerheten i Irak. Det går inte ihop. Antingen kommer tidsplanen i första hand. Eller så kommer hänsynen till verkligheten först. Båda kan inte vara högst prioriterade samtidigt. Men det är just detta som är hans taktik: han vill hålla den rabiata antikrigsväntern på gott humör och samtidigt försöka framstå som en statsman.
Resultatet är att Obama inte blir trovärdig. Han bygger inte sin politik på värderingar, utan ändrar efter läge och intar den mest opportuna inställningen för stunden. Fingret i vädret. Det kommer att bli hans fall.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen