Kommer Junilistan att erbjuda alternativ?

I dag har Junilistan valt nya partiledare: förre socialdemokratiske riksdagsledamoten och europaparlamentarikern Sören Wibe och förre folkpartisten och Chalmersforskaren Annika Eriksson (källa Dagens eko och Junilistan).
Junilistan har gjort nytta som kritisk granskare av EU. Exempelvis i boken Med kluven tunga 3 (mer nedan). Men när jag studerar deras material saknar jag något: egna alternativ i viktiga frågor som måste avgöras på federal nivå. Exempelvis beslutstrukturen i unionen. Jag finner mycket kritik mot Lissabonfördraget, men inte hur Junilistan vill lösa det demokratiska underskottet. Här i bloggen har förslag lämnats på hur medborgarna i unionen direkta skulle kunna välja och välja bort den verkställande makten, genom presidentval.
Vad vill Junilistan? Jag hittar inga lösningar, bara kritik. Det är synd. Med tanke på att EU verkar vilja strunta i irländarnas avvisande av Lissabonfördraget behövs konstruktiva alternativ till centralismen. Ännu tycker jag inte Junilistan levt upp till den konstruktiva sidan av sin ambition.
Men Junilistan har som sagt tagit fram mycket intressanta fakta och underlag om vad som händer i unionen. I nämnda bok finns en tabell över hur de svenska ledamöterna röstat i parlamentets voteringar 2005-2007. Här framgår i hur hög grad de värnat svenskt nationellt självbestämmande (andel i procent av 228 utvalda voteringar) framför överstatlighet eller avstår/frånvaro:
1. Nils Lundgren (jl) …………………. 87,7
2. Helene Goudin (jl) ………………… 81,6
3. Eva-Britt Svensson (v) ………… 79,4
4. Carl Schlyter (mp) ………………… 78,1
5. Jonas Sjöstedt (v) ………………… 72,8
6. Lars Wohlin (jl/kd) ……………….. 51,3
7. Christofer Fjellner (m) ………….. 46,9
8. Anna Ibrisagic (m) ………………… 46,5
9. Charlotte Cederschiöld (m) …. 39,9
10. Olle Schmidt (fp) ………………… 38,6
11. Gunnar Hökmark (m) …………. 36,4
12. Anna Hed (s) ………………………. 28,5
13. Inger Segerström (s) …………. 21,9
14. Anders Wijkman (kd) …………. 20,6
15. Jan Andersson (s) ………………. 18,4
16. Göran Färm (s) …………………… 16,2
17. Lena Ek (c) ………………………….. 13,6
18. Maria Carlshamre (fp/fi) …….. 10,1
19. Åsa Westlund (s) …………………. 9,6
Det är en besvikelse att Alliansens partier hamnar så lågt, med Fjellner på 7:e plats som meste decentralist. Jag trodde de borgerliga skulle vara klart bättre vänsterblocket, men så är ju inte fallet. Att Lena Ek (c) tillhör Sveriges största centralister är nedslående. Jag röstade inte på henne och centerpartiet i förra EU-valet. Det stod mellan m och junilistan. Jag valde till slut Pia Kinhult (hennes personröster räckte inte över spärren, även om hon fick fjärde mest kryss).
Inför valet om mindre än ett år kommer jag att granska kandidater och partier igen.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,)

Rulla till toppen