Nuders missbruk av riksdagsuppdraget visar behovet av personval

Riksdagsmannen Pär Nuder uppbär ett arvode på mer än 52 000 kr i månaden, ett arvode som vi skattebetalare bekostar. Men igår avslöjades det att han varit närmast osynlig i riksdagen, utan i stället ägnat sig åt något helt annat, att skrivit en bok.
Det är ett klart fall av missbruk av förtroendeuppdrag. Ett missbruk som möjliggörs av att kontakten mellan väljare och valda är minimalt i Sverige.
Nya Wermlands-Tidningen lyfter i dagens ledare fram vad som krävs för att komma åt missbruket, Personval ger mer demokrati:

Genom att stärka personvalet kommer det personliga ansvaret för riksdagsledamöterna att bli tydligare, och det blir viktigare för dem att företräda sina väljare än sin partiledning. Det blir också lättare att straffa ledamöter som inte gör sitt jobb, utan exempelvis skriver böcker på arbetstid istället.

Så sant. De som väljs till landets lagstiftande församling för att företräda medborgarna, måste uppfylla detta uppdrag. När så inte sker har Sverige blivit något annat än en representativ demokrati.
Fullt personval kan införas med nuvarande proportionella partivalsedlar, vilket betyder att kandidaterna kommer in i den ordning som de har fått kryss (utan de spärrar som nu gäller och som innebär att första namnet, typ en Nuder, i praktiken är garanterad plats).
Men bäst vore majoritetsval i enmansvalkretsar. Då skulle alla veta vem som i närsamhället är ”deras” förtroendevalde i Stockholm.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen