Maud Olofsson om integritetsskydd i grundlagen

Just nu håller centerledaren och näringsministern sitt tal i Almedalen. Med anledning av de senaste veckornas heta debatt om FRA-lagen säger hon:

Det är hög tid att den personliga integriteten ges en självklar plats i grundlagens skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Vi har redan ett skydd för den viktiga åsiktsfriheten. Men inte för den personliga integriteten. Likt länder i vår omvärld måste den personliga integriteten gundlagsfästas. Det måste vara möjligt att pröva ny lagstifning mot grundlagen. Människor ska kunna få sina grundlagsfästa fri- och rättigheter prövade i domstol. Det är Centerpartiets förslag till den grundlagsutredning som nu arbetar.

Det betyder att centerpartiet lägger prestige bakom den breda majoritet som Allianspartierna och miljöpartiet uppnått i Grundlagsutredningen och som presenterats i debattartikel. Statsminister Fredrik Reinfeldt har ju avfärdat denna uppgörelse och sagt att det inte blir någon grundlagsöversyn om inte socialdemokraterna är med. Maud Olofsson säger nu: det blir det visst!
När jag frågat m-riksdagsledamöter om de tror det blir någon grundlagsändring svarar de: nej. Socialdemokraterna kommer inte att kompromissa och då gäller Reinfeldts ord, menar de.
Här har alltså vice statsminister Maud Olofsson en viktig och stor uppgift under hösten: att övertyga statsminister Reinfeldt om att integritetsskyddet i grundlagen ska stärkas, vad socialdemokraterna än har för politisk-taktiska invändningar. Efter den mindre lyckade hanteringen av FRA-frågan, kan centerpartiet ta tillbaka initiativet genom att se till att Sverige får maktdelning och ett oberoende domstolsväsende som kan överpröva riksdagens/regeringens lagar.
Sedan kan jag inte låta bli att återge Olofssons avslutning av talet. Det är väldigt träffsäkert om politikens villkor i regeringsställning — en beskrivning hon lånar av Fälldin, som om jag inte minns fel hämtade den från Birger Norman:

Och när jag tänker på uppgiften vi har framför oss påminns jag också om vad Thorbjörn Fälldin en gång sa. Han fick frågan om varför han engagerade sig och la ner så mycket tid på att försöka förändra saker och ting. Klok som han var svarade han med hjälp av en dikt från Ångermanland.
Den som aldrig lägg’ sig i,
har ingenting å dra sig ur,
och inge händer å tvätte,
den som ta i – gett få en del dynga på fingra
men när allt komma till allt
vad har renhän’ren uträtte här i värda.

Det är en dikt som vissa FRA-kritiker borde reflektera över.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen