Hårdare straff istället för straffrabatt

Flera tidningar citerar idag riksåklagare Anders Perklev, som till TT sagt: “Tidigare brottslighet ska också påverka straffet i en större utsträckning än idag”, med anledning av att han i höst lägger fram förslag till ny straffskala för återfallsförbrytare. 
Idag råder principen: ju fler brott, desto lägre straff.
Hur barock svensk straffskala ser ur illustrerar Sylvia Asklöf i Blekinge Läns Tidning, Skydda brottslingen från sig själv. Hon återger tidigare påföljder för åtalade gärningsmannen i den nu pågående rättegången om morden på Engla Juncosa Höglund och Pernilla Hellgren:

Det är inte första gången han sitter i en rättssal. Han har mellan åren 1994 och 2004 dömts för fem sexualbrott, och erkänt ytterligare ett. Domarna har i de fallen varit: Fängelse i ett år och tio månader, sex månaders fängelse, fyra månaders fängelse, dagsböter och dagsböter. Som synes har straffen flyttats nedåt längs straffskalan istället för uppåt. I det allmänna rättsmedvetandet måste det uppfattas som synnerligen underligt.

Men det är svensk praxis. Vi såg det också i Rödeby, där ledare i ungdomsgänget slapp straff för trakasserier eftersom han redan varit dömd för tidigare brott. Den socialistiskt flummiga kriminologin har drivit fram ett rättssystem som belöner dem som upprepar brottsliga handlingar.
Kriminalpolitiken står på de kriminellas sida och ser dem som offer. Allt medan de som drabbats av brott viftas bort som småborgerliga och ointressanta. Det är på tiden att borgerliga värderingar återinföras i Sverige.
Se mer i Låga straff ger hämndlystet samhälle, Känsloladdat i studion, Kriminologi ideologisk lekstuga. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen