Fjärde juli – världshistoriens ljusaste dag

Här i bloggen nämns två nationaldagar varje år. Den svenska av uppenbara skäl. Men också den amerikanska. Som firas idag. Grattis till de Förenta Staterna!
Och det finns skäl för fler än amerikanska folket att uppmärksamma denna dag. 4 juli 1776 var första gången som medborgare i ett samhälle förklarade sig fria och självständiga från överheter. Tidigare hade medborgare alltid setts som undersåtar. Det var första gången i världshistorien det i politiskt dokument slogs fast att alla människor är skapta jämlika och har samma rätt att sträva efter lycka i frihet, eller som det står på orginalspråket i Declaration of Independence:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Det är så poetiskt, starkt och vackert formulerat, att jag har svårt att finna någon annan formulering som bättre beskriver vad livet och samhället syftar till. Amerika är det friaste samhället, det som fört mänskligheten framåt — och inte minst räddat friheten när den varit hotad i exempelvis Europa.
Sedan ska man alltid kritiskt granska historien. George Will ifrågasätter i Washington Post att det var just den fjärde juli som självständighetsdeklarationen blev till, Independence Days: Self-Evident Truths, Whenever Declared.
Och naturligtvis. Ameikanerna levde inte upp till deklarationen från början. Det blev inbördeskrig om slaveriet som hade (i  modernare tid) införts där efter “förebild” från Arabvärlden och Asien. Men med Abraham Lincoln avskaffat det snabbare än i andra civilisationer.
Genom att i en självständighetsdeklaration sätta upp målet om frihet och individernas rätt att sträva efter lycka, lade Amerika ribban högt. Mycket högt för sin tid. Och det har gjort republiken allt starkare. Man har en stolt historia att se tillbaka på och man har heliga ambitioner att sträva efter. Jag önskar att vi i Europa och i Sverige till vår nationella identitet kunde knyta värderingar som dessa och i dem se vår samhörighet och gemenskap.
Fler bloggkommentar 4 juli, 2004: “Varför hatar så många Amerika?”, 2005: “Nyfött Amerika räddades av Alexander Hamilton”, 2006: “Vi är också en del av Amerika”, 2007: “Därför firar vi Amerika”.
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen