Dagens citat om oskuldsoperationer

Med anledning att det avslöjats att svenska landsting använder skattepengar för att återställa intrycket av ”oskuld” genom att operera in en falsk mödomshinna, skriver Eduardo Grutzky i Expressen, Operationerna gör hederskulturen legitim:

Det är inte rimligt att allmänna medel ska användas för att upprätthålla en medeltida lögn. Svaret måste vara att hela befolkningen en gång för alla måste upplysas om att mödomshinnan inte existerar på det sätt som folk föreställer sig.

I tidningens webbfråga, ”Ska svensk sjukvård utför mödomsoperationer?” svarar över 80 procent ”nej”, medan 14 procent svarar ”ja, men inte för skattepengar”. Bara drygt 5 procent av över 3000 svarande läsare anser att denna verksamhet ska bekostas av allmänna medel. Ändå pågår den och politiker är rädda för att företräda majoritetens uppfattning. Hur kommer det sig att glappet är så enormt mellan folket å ena sidan och politiker- och medieetablissemangen å den andra?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen