Anders Borg: Frankrike bryter mot stabiliseringspakten

I Dagens Nyheter intervjuas finansminister Anders Borg, om sina snart två år som finansminister. Hans hästsvans är inte längre något som väcker uppseende i Bryssel, där finansministern ofta deltar på möten. Han vill inte se ny folkomröstning om euron, folkets beslut ska respekteras. Och när det gäller orosmoln pekar han på att stora länder har svårt att hålla sig till reglerna:

Anders Borg ser också framför sig att det kan bli nya spänningar om den s k stabiliseringspakten, som ska garantera varaktigt sunda offentliga finanser i alla EU-länder . . . Enligt pakten ska alla länder ha nära balans eller överskott i sina statsbudgetar.
— Ingen av de stora länderna har levt upp till pakten och skött sina finanser som de ska. Främst gäller kritiken Frankrike och Italien, säger han.

Det urhålkar trovärdigheten för unionen att vissa länder kan strunta i reglerna, medan andra bestraffas när de inte följer reglerna. Det var detta som fick mig att rösta nej till euron. Frankrikes dåvarande president Chirac sa öppet att Frankrike kan skita i reglerna, samtidigt som Portugal bötfälldes av kommissionen för att inte ha gjort det. Så kan man inte ha det. Alla ska följa samma regler. Annars får det vara för min del.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen