Vänsterintellektuella Guardian: Bush har gjort världen säkrare

Här är en socialistisk tidning som Dagens Nyheter, och alla andra redaktioner som påstår att de är ”liberala”, borde läsa: vänsterintellektuella prestigetidningen Guardian medger nu att George W Bush har gjort världen säkrare: Bush made the world a safer place.
Oliver Kamm konstaterar att det är mer regel än undantag att europeiska demonstranter kräver att amerikanska presidenter på besök i Europa ska åka hem, ”Go Home!”
Europas utveckling efter andra världskriget hade dock blivit synnerligen blek om de följt det budskapet, konstaterar han, och fortsätter:

Trots alla Bushs verbala tillkortakommanden, burdusa diplomati, bristfälliga planering av Irak efter Saddams fall och nonchalans mot internationella procedurer i kampen mot terrorism, så är världen en säkrare plats tack vare det inflytande han utövat.

Störtandet av Saddam Hussein har fått världen att begripa att man inte bara har att göra med en kriminell subkultur, utan med reaktionära och primitiva krafter med vilka det är omöjligt att samexistera, skriver Kamm.

Den övergripande amerikanska strategin under Bush har överskattat möjligheterna att transformera den internationella ordningen, men han har fått en central sak rätt. Det finns ett oupplösligt samband mellan terrorismen som attackerar det västerländska samhället och de auktoritära stater inom vilka islamistisk fundamentalism frodas.

Just det. Den här aspekten blundar svenska medier för. Kamm avslutar:

Vem som än efterträder Bush som president kommer denne att dra fördel av hans välgrundade, om än bristfälligt utförda, beslut. Detsamma gäller Amerikas allierade.

Se där. Jag hade väntat mig att det skulle dröja flera år innan man i Europa skulle börja se vilken enorm betydelse president Bush haft för att stärka västvärldens ställning inför de nya utmaningar som 2000-talets medför. Men redan har alltså en vänsterintellektuell tidning som Guardian börjat förstå. När ska DN, UNT och andra svenska vänsterredaktioner göra detsamma?
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen