FN sviker Burmas folk och går regimens ärenden

I samband med cyklonen i maj hade det internationella samfundet kunnat sätta press på regimen, det säger burmesiske demokratiaktivisten Khin Ohmar till DN, FN lämnar Burma i sticket:

– FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon hade chans att sätta press på juntan. Men det sattes inte upp någon tidsplan eller några krav på motprestationer för hjälpen som skickades, säger Khin Ohmar och fortsätter:
– Istället fick Than Shwe precis som han ville. Mat, förnödenheter och utrustning till militären samtidigt som juntan kan fortsätta sitt förtryck bakom stängda dörrar. Därför kan jag inte värdera FN:s insats högt.

Nej, FN är diktaturernas redskap. FN går alltid diktaturernas ärenden. FN är till för att legitimera diktaturerna i världen. Det är följden av att demokratierna i FN inte samarbetar, medan diktaturerna sluter sig samman och ser till att nå kontroll över FN:s agerande.
Hur kommer det sig? Ja, fråga USA-hatarna. Vänstern i Europa har fallit för diktaturernas taktik om att så splittring mellan demokratierna, mellan USA och Europa.
Det är pinsamt att väst så lätt låtit sig luras och spelar tyrannierna i händerna i FN.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , )

Rulla till toppen