Kloka steg för gemensamt nordiskt försvar

Eftersom tekniken blir allt mer avancerad samtidigt som viljan att betala för militärt försvar i västländerna är lågt, utvecklas allt tätare samarbete över gränserna. I dag presenterar överbefälhavarna i Norge, Finland och Sverige en gemensam rapport för regeringarna om 140 områden där samarbete är aktuellt: Nytt steg för Nordens försvar.
General Sverre Diesen, amiral Juhani Kaskeala och general Håkan Syrén skriver i Aftenposten, Helsingin Sanomat och Svenska Dagbladet:

Ett ömsesidigt förstärkande samarbete i Norden är icke något alternativ till medlemskap i organisationer och allianser som EU och NATO, utan ett nödvändigt komplement för att kunna utveckla efterfrågade militära förmågor.

Norden är inte tillräckligt stort för att utgöra en egen aktör på världsscenen. Samarbetet har strikt ekonomiska orsaker. För att överhuvud uppnå någon slagkraft för de småslantar politiken är beredd att betala för att skydda våra liv och samhällen, krävs samordning.
En konsekvens av denna utveckling är att inget av länderna, när samarbetet satt sig, kan agera utan samtycke av de andra. När man blivit samkörda kan man inte plocka isär delarna, eftersom de var för sig inte ger någon försvarsförmåga att räkna med.
Jag har inget emot det. Norden har gemensamma intressen och gemensam värdegrund. Men det måste göras klart för svensk folkopinion att Sverige inte längre kan agera självständigt. Det är priset för ett billigare försvar.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , )

Rulla till toppen