Startskott för spårväg i Stockholms city

I höstas avslöjade boggen hur det politiska spelet gick till inför beslutet om tvärspårvägen Gullmarsplan-Alvik. Jag jobbade för centerns landstingsråd Knut Nilsson, som först lyckades få till en utredning om spårväg 1985 trots stenhårt motstånd från SL-cheferna och såväl m och fp som socialdemokraterna. Utredningen visade att de största samhällsekonomiska vinsterna fanns i att inrätta helt nya kommunikationsvägar ”på tvären” i närförort, som komplement till pendeltåg, tunnelbanor och bussar som nästan bara gick utifrån förorterna och in i city, likt ekrar på ett hjul.
Därmed sprack våra möjligheter att få de andra partierna med på att återintroducera spårväg inne i stan — förutom musiespårvägen Norrmalmstorg-Skansen. (Gamla vagnar på kort sträcka gick bra, och ger en utmärkt bild på hur de flesta beslutsfattare då såg på spårväg.) Däremot fick vi efter många turer igenom investeringen i modern tvärspårvägen 1989. Den har ju blivit en dundersuccé, och byggs successivt ut.
Och nu — 20 år senare — kommer det första tydliga beskedet om att spårvägen kommer tillbaka också inne i city: Stor dag för Stockholm – Överenskommelse om ny spårvagnslinje, Startskottet för utbyggnaden av den nya citylinjen, Snabb utbyggnad av spårväg genom City, Ny tvärbana byggs genom stan. Se SVT-inslag.
Spårväg har betydligt högre kapacitet än buss och är betydligt billigare än tunnelbana. Dessutom är den en kvalitetshöjande verksamhet på flera sätt: den tar mindre plats per resenär än både bil och buss och den ger staden ökad trivsel och bättre miljö. Det är kul att de ledande moderater i form av finansborgarrådet Sten Nordin och trafiklandstingsrådet Chirster Wennerholm går i spetsen och visar driver på för spårtrafik i Stockholm. Nu fattas bara Anders Borg när det gäller höghastighetstågen på riksnivå…
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen