Bästa botemedlet mot depression: gå tillbaka till jobbet!

Sjukskrivningar gör många sjuka. Daily Telegraph rapporterar Depression: returning to work can help beat it. Henrik Alexandersson summerar:

Ny brittisk forskning tyder på att det finns ett rätt bra botemedel mot depression: Gå tillbaks till jobbet!
Att gå från sjukskrivning tillbaks till arbetet stärker självkänslan och erbjuder nödvändig struktur och rutiner enligt en artikel i tidskriften Occupational Medicine. Men det bygger på att medarbetarna har lite fingertoppskänsla och är en smula flexibla.

Vad säger vänsteroppositionen om detta?
I onsdags antog riksdagen nya riktlinjer för sjukskrivningarna i landet som har världens högsta andel sjukskrivna. Fredrik Federley rapporterar i Äntligen beslut om en vettig sjukskrivningskedja:

[Det blev] en lång debatt om den nya sjukskrivningskedjan. Regeringen har lagt upp en tydlig strategi med rätt till rehabilitering, satsar 3,4 miljarder på att få vården att fungera, vi gör förstärkningar av företagshälsovården, eftersträvar samordning mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen osv. Aldrig tidigare har ett så tydligt grepp tagits för att få tydlighet i systemet och med ett klart fokus på den enskildes rätt till rehabilitering.

Rehabilitering är något fult enligt det socialdemokratiska tänkandet. Det innebär en ”gräddfil” för dem i arbetsför ålder. Jag har skrivit om det i debattartikel i SVD:

Vad värre är, de ideologiska utfallen mot ”gräddfiler” gäller inte bara, eller ens främst, de privata alternativen. Dogmatismen har slagit hårdast mot försäkringskassans framgångsrika försök att genom finansiell samverkan med landstingen betala rehabilitering av sjukskrivna. Genom att snabbt komma tillbaka i arbete minskade kostnaderna för sjukpenningen samtidigt som statens skatteintäkter ökade. För att inte tala om vinsterna av att människor slipper lida i väntan på operation.
Men dessa rehabiliteringsprojekt betraktades som gräddfiler för yrkesverksamma och avvecklades. ”För oss är det viktigt med vård på lika villkor. Om du är pensionär eller sjukpensionär så är du inte sjukskriven. Det innebär att det bara är de i aktiv och arbetsför ålder som får rehabilitering och det är inte rättvist”, som ett socialdemokratiskt landstingsråd i Gävle uttryckt det.

 
Att arbeta, att göra något som behöver göras, är en central del i vad som får oss människor att känna tillfredsställelse. Vi vill gärna tro att fester, glamm och glamor skänker lycka, men i vårt undermedvetna finns inte mycket som ger större tillfresställelse än att göra ett gott dagsverke. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen