Socialdemokraterna åter planekonomiskt nostalgiska

Vi kan börja se effekterna av Alliansens marsch center-vänsterut. Socialdemokraterna flyr åt vänster för att inte hamna på samma position som de borgerliga. Ett sådant tecken lyfter Ronald Fagerfjäll fram på Dagens Industris ledarsida (ej online). Han skriver:

Jag kommer ihåg den irritation jag kände när Berlinmuren fallit och det ännu tydligare syntes klart vilket bedrövligt näringsliv planekonomin hade byggt. Min irritation gällde den propaganda och falsifierade stataistik som jag och andra ungdomar i väst hade matats med i utbildningsväsendet.
Jag tänker på detta när jag läser Anne-Marie Lindgrens debattskrift från arbetarrörelsens tankesmedja. ”Ta tillbaka demokratin”, är nämligen en bredsida av den gamla sorten mot privatisering inom elmarknad, skola och vård. Hon skriver om en ”romantiserad syn på marknadsekonomi” och staplar alla invändningar mot konkurrens som går at finna.
Det är inte särskilt klokt. Alla som jobbat i konkurrens vet vad jag talar om. Vi kan uträtta storverk, bara vi ständigt håller koll på vad konkurrenterna gör. . . Det finns bara ett sätt att hävda sig och det är att ständigt hålla kunderna nöjda, dag ut och dag in. Den offentliga sektorn håller på att lära sig detta, tack vare privata störande konkurrenter.

Anne-Marie Lindgren är en idédebattör som känner av stämningarna. Hon var förut en som talade om förnyelse. Nu talar hon om att backa tillbaka till planekonomi och regleringar. Detta är inte bra för Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen