DN om svensk nationalkänsla

Till allmän förvåning skriver Dagens Nyheters ledarsida i positiva ordalag om det svenska, om än under den nedlåtande rubriken, 6 juni: baksmällan. Efter en del förvirrande å ena sidan och å andra sidan, det som uppenbart måste ske hos den som vill framstå som fin nog att kalla sig intelle-ktel, säger man några ord jag kan instämma i:

Men den svenska nationalkänslan finns och handlar om värden och livsstil . . . I grunden handlar det om att det svenska samhällets olika grenar inte tillräckligt signalerar att den som tänker sig en framtid i Sverige måste både lära språket och förstå hur vårt samhälle fungerar.
Och vi måste inse att vi faktiskt har gemensamma värden som styr våra liv till exempel på arbetsplatser och i skolor – och stå upp för dem.

DN vill stå upp för det svenska! En något annorlunda ton än i artiklarna där Hizbollah och Hamas framställts som förebilder att ta efter i vår tid.
Se mer i blogggen: Trygg nationell identitet ger öppenhet mot världen, Danmarks statsminister om traditioner och värderingar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen