Skillnaden mellan passionsmord och hedersmord

I vänstertidskriften Arena skriver Livia Semis (ej online) om franska och italienska mäns otrohet och våld mot sina fruar, och om hur hustrumord förr kallades för passionsmord. Sedan likställer hon dessa uttryck för europeiska män med muslimsk kultur:

I de fall muslimska kvinnor dödas går religionsdiskussionerna höga och hela den muslimska världen kriminaliseras. En italiensk kvinna dödas däremot alltid av en kriminell eller sjuk människa. Gärningsmannen får ensam bära ansvaret för sina handlingar.

Just det. Av den enkla anledningen att i det senare fallet står inte sällan samhället bakom mannen/pappan/brodern som dödar kvinnan. Detta våld är sanktionerat från högsta ort — från samhällets religiösa ledare. Också andra kvinnor/mammor/systrar låter våldet ske. I flera av de fall av hedersmord som blivit omdiskuterade i Sverige har släktingarna på båda sidor slutit upp bakom våldet, om inte annat genom att inte försöka stoppa det.
I vilket fall av hustrumisshandel i Europa sluter den misshandlade kvinnans släktingar upp på våldsverkarens sida?! Vilka syskon och föräldrar försvarar en bror/son som misshandlar eller dödar sin sambo med motiveringen att hon förtjänar det? Var!?!
Visst finns vidrigt våld i relationer mellan män och kvinnor i västerländsk kultur. Det är naturligtvis helt förkastligt och ett bevis på att vår kultur och våra traditioner på inga sätt är prefekta. Men vi uppmuntrar det inte, utan försöker stävja det. Motsatsen gäller för hedersmord. De är enbart möjliga att upprätthålla som kulturellt inslag så länge omgivande samhällets auktoriteter i form av präster, mullor och ayatollor sanktionerar det.
Så länge denna attityd finns inom en kulturkrets och bland dess främsta auktoriteter, är det inte mer än rätt att lägga en del av ansvaret för detta grovt kriminella beteende på den som helhet.
Det leder helt fel att i relativismens namn likställa våldet så som Livia Semis försöker göra. I den ena kulturen är inte våldet accepterat och gärningsmannen står ensam med skammen, i andra kulturer är våldet ett inslag som inte motarbetas av omgivningen, och då faller skammen också på kulturen och traditionerna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen