Sänk arbetsgivaravgiften i arbetslinjens namn

Vi har sett hur nya moderaterna lagt gamla profiler, som rättsväsende och försvar, åt sidan för att koncentrera sig på arbetslinjen. Man kan ha invändningar mot detta, men värre är att nya moderaterna inte särskilt hårt driver på om arbetslinjen heller. Visst genomförde regeringen direkt efter valet en rad reformer man förberett och vunnit valet på. Reformtakten var hög.
Men nu?
Politik stannar aldrig upp. Man måste gå vidare, antingen med nya mål eller utveckla de mål man hade inför valet 2006. Och jag är förvånad över att man inte gått vidare med arbetslinjen.
Det gör nu istället centerpartiet. Deras processgrupp för jobb och företagande föreslår sänkt arbetsgivaravgift. Om detta skriver Hallands Nyheter i ledarartikeln Strategiskt förslag för fler jobb:

Inte mindre än 7,49 procent av de närmare 33 procent som utgör arbetsgivaravgifter är en direkt skatt till staten, eller som det heter ”allmän löneavgift”. När en arbetsgrupp i centerpartiet nu föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften med en procent finns det skäl att påminna om detta bristande samband mellan socialförsäkringarna och en så stor del av avgifterna . . .
Att förslaget är välkommet framgår av kommentarerna från företagarhåll. ”Centerns initiativ visar att det finns krafter som förstår vikten av att bygga för framtiden. En delseger inte bara för småföretagare utan för Sverige”, kommenterar Företagarförbundet. Enligt förbundet vill 50 procent av landets småföretagare att deras företag ska växa genom nyanställning, vilket skulle kunna innebära 200 000 nya jobb ”om förutsättningarna finns”.

Det är bra att centerpartiet är aktivt, men borde inte detta förslag kommit från finansdepartementet i samarbete med arbetsmarknadsdepartementet? Varför driver inte hela regeringen på arbetslinjen? Om konjunkturen nu mattas av, är det än viktigare att åtgärderna för att stimulera arbetslinjen utvecklas. Sänkt arbetsgivaravgift är en mycket viktig sådan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen