Obama lämnar sin kyrka efter 20 år

Efter att ännu en präst vid Trinity kyrkan i Chicago hånat vita och särskilt Hillary Clinton, till allmänt jubel i kyrkan, beslutade presidentkandidaten Barack Obama i natt att lämna den kyrka han varit medlem i sedan 20 år, där han gift sig och där hans barn blivit döpta. Det rapporterar Politico i Obama quits Trinity.
Denna gång var det vite pastorn Michael Pfleger som i Trinity predikade rasmotsättningar, se YouTube. Han anklagar vita för att betrakta höga positioner, som presidentposten, som deras och att svarta ska hålla sig borta.
Ännu en gång visar sig den församling som Barack Obama har hyllat och som varit en del av hans vardag i Chicago, står för något helt annat än det som är hans kärnbudskap i presidentkampanjen. Hans församling står för rashat, medan han själv säger att vi alla ska bli en stor gemenskap präglad av hopp.
Frågan om vilken församling en politiker går till är normalt inte intressant, eftersom USA har en längre tradition än något annat land, inklusive Sverige, där man håller kyrka och politik isär. Förklaringen till att Trinity blivit så viktig är därför att Obama själv lyft fram församlingen som betydelsefull för vem han är. Obama beskrev pastor Jeremiah Wright som sin andlige rådgivare, och Obama lånade titel till sin självbiografiska bok från Wrights predikan.
Och eftersom Obama är en ny stjärna som gjort raketkarriär vet väljarna vet väldigt lite om honom. Man vill veta mer om vilken hans karaktär är, eftersom personliga egenskaper är viktiga i personval. En president ställs inför oförutsätta kriser och då vill folk veta hur han fungerar i pressade situationer — var hämtar han sina krafter, vem är hans rådgivare?
Obama har själv pekat ut Trinity och bildligt sagt: det här är jag.
Även den nu avslöjade pastorn Michael Pfleger har jobbat åt Obamas kampanj som rådgivare.
Det är alltså fel när exempelvis Andreas Henriksson, i Galen pastor får Obama att lämna kyrkan, jämför dessa båda Obamas pastorer med pastorer som uppmanat sina församlingsmedlemmar att rösta på John McCain. Problemet med Obamas pastorer är inte att de stöder Obama, utan att Obama lutat sig mot dem för råd och vägledning.
Eftersom Obama själv givit dessa pastorer denna roll, är det både rätt och lämpligt att granska vad dessa rådgivare åt en möjlig president står för. Särskilt som folk vet så lite om personen Barack Obama.
John McCain är en av USA:s mest välkända politiker sedan mer än ett årtionde. Hans person är kartlagd och man vet vad han går för. Han har inte givit sin egen kyrka eller pastor någon roll alls.
Och det är rimligt att Barack Obama förklarar hur han kunnat med att under 20 år umgås i denna miljö där vita häcklas, hånas och hatas, för att sedan som sin huvudparoll i presidentvalkampanjen stå för försoning och gemenskap. Hur får Obama detta att gå ihop? Vad tycker Obama, egentligen? Och vad är bara valpropaganda? (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen