Muhammedteckningar är – terrorism

I Norge har den senaste satirteckningen om självmordsbombare (se här) fått Pakistans ambassadör i Oslo att gå i taket. TV2 rapporterar, Dette er terror:

Pakistans ambassadör i Norge är rasande efter ny karikatyrteckning . . . [Han] kallar publiceringen för terrorism och fruktar att norska liv kan gå förlorade när teckningen blir känd bland massorna i muslimska länder. . . Ambassadören menar att publiceringen är en terrorhandling och har därför lämnat in en formell protest till Utrikesdepartementet.
– Vad är terrorism? Terrorism är att begå handlingar som väcker starka reaktioner. Reaktionerna kan bli så starka att man mister kontrollen, säger ambassadör Rab Nawaz Khan tilt TV 2 Nyhetene.
– Muslimska samfund över hela världen blir kränkta. Därför är detta en terrorhandling, slår ambassadören fast.

Här blir det tydligt att den kristna och den muslimska civilisationen har helt olika sätt att värdera människoliv. För den pakistanske ambassadören är några streck på ett papper samma sak som att döda tusentals New York-bor, hundratals pendeltågsresenärer i Madrid eller över 50 buss- och tunnelbanependlare i London.
Snacka om att degradera människovärdet!
I den liberala världen har vi utvecklat en ödmjukhet och vilja att lyssna på motargument och också kunna skämta om och driva med företeelser i vardag och politik. I den muslimska är varje tecken på att man inte håller med en fruktansvärd kränkning som är motiv för att döda. Vad är detta, om inte ett otroligt primitivt sätt att se på samhället?
Den kristna insikten om att vi människor är felbara, och att vi därför ska vara toleranta och lyssnande — synden och förlåtelsen — kommer i vårt moderna, liberala tidevarv till uttryck i yttrandefriheten. Det är genom att ta till sig de bästa argumenten som vi kan erkänna att andra faktiskt kan ha rätt, och därmed utvecklas.
Det är i kulturer som ännu inte lärt sig att erkänna sina brister som kränkningar blir så vanliga och så känsloladdade. Man kan inte erkänna fel! Hellre döda den som visat att man har fel, än att rätta sig. Det handlar med andra ord om ett totalitärt tankesystem, på samma sätt som kommunism, fascism och nazism fast i en religions namn.
Vi kan under inga omständigheter tillåta att denna förmedeltida attityd får fäste i vår del av världen, och vi bör göra allt för att avlägsna den i övriga världen. Yttrandefrihet, öppen debatt där olika åsikter bryts mot varandra och där man kan driva med politik och religion, är en förutsättning för att kunna utveckla alla samhällen och kulturer till en högre nivå.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen