Mona Sahlin inte emot signalspaning

Till SVT:s rapport säger socialdemokraternas partiordförande att hon är beredd att riva upp FRA-lagen om vänsterblocket vinner valet 2010, Sahlin beredd riva upp FRA-lagen.
Men lägg märke till att hon inte är principiellt emot att FRA bedriver signalspaning.
Flera läsare har tidigare instämt i min bedömning att det kritikerna vänder sig emot är att FRA överhuvudtaget får tvinga fram statlig tillgång till all datatrafik i kabel. Man vill lägga ner FRA och förbjuda all typ av signalspaning. Punkt.
Och sedan Fredrick Federley inte ställde upp på detta, utan inriktat sig på att stärka skyddet för personlig integritet medan signalspaning bedrivs, har han utsatts för en ”svekdebatt”.
Nu föreslår Mona Sahlin ingenting annat än en variant på Federleys linje.
Kärnan i kritiken mot FRA-lagen handlar om detta citat ur försvarsutskottets betänkande:
”…bestämmelsen om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska  tillämpas första gången den 1 oktober 2009.”
Som en läsare skriver:

Detta innebär att alla som äger tråd skall kopiera all trafik i en ny ledning som skall gå till FRA! Detta innebär att man bygger upp en infrastruktur där allt är möjligt att avlyssna med en knapptryckning. Till exempel telefonsamtal, mail,
läsning av websidor etc. Det innebär för dig att FRA har en direktkoppling till både din dator och din telefon från och med den 1 oktober 2009.

Mona Sahlin tänker inte ändra någonting på denna punkt. Hon tar inte avstånd från signalspaning i kabel, och det innebär att hon vill ställa denna infrastruktur till statens förfogande.
Sahlin går i Federleys fotspår. Inget annat.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen