McCain ikapp Obama i opinionsmätningarna

Efter det att Barack Obama började betraktas som segraren inom demokratiska partiet, fick han en extra skjuts i opinionsmätningarna i kampen mot John McCain. Men de senaste två veckorna har McCain hamrat in budskapet att Obama inte är vuxen uppgiften att sköta amerikansk utrikespolitik (McCain utmanar Obama om Irakresa, Operation Rädda Obama, McCain offensiv, Obama defensiv i utrikesfrågorna). Resultatet är att McCain tagit in Obamas försprång.
Diagrammet visar snittet av alla opinionsmätningar som ställt McCain mot Obama de senaste 16 månaderna.

Under sommaren 2007 var skillnaden som störst: Obama ledde med 8 procentenheter. McCain kom igen, sedan han bytt ut stora delar av sin kampanj. Obama drog ifrån när han överraskande vunnit i Iowa. McCain tog in gapet när det stod klart att han blir republikanska partiets kandidat. Sedan drog Obama ifrån igen när det stod klart att han är den trolige demokratiske kandidaten. 
När nu den verkliga valrörelsen börjat och McCain ställt Obama till svars, har skillnaden återigen raderats ut. De senaste mätningarna är från Newsweek, Rasmussen, Gallup och Pew.
Fortsättning följer. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen