Irländarna har gjort Europaprojektet en stor tjänst

Här på Engelsbersseminariet blev det ömsom glada tillrop och dystra miner när beskedet kom om att Irland röstat nej till Lissabonfördraget. Själv tillhör jag dem som såg beskedet som något positivt.
EUs moraliska legitimitet är urholkat genom alla försök att styra medborgarna uppifrån. Även om man ser Europaprojektet som något av det bästa som hänt sedan andra världskrigets slut, kan man inte, som någon sa, blunda för bristerna i demokratisk legitimitet.
Vi måste få en union där medborgarna kan utkräva direkt ansvar för unionsledningen, avsätta den och välja en ny ledning med en ny inriktning.
Utan detta ansvarsutkrävande är EU dömt att misslyckas. Det går inte avskärma EU från direkt medborgerligt inflytande. EU måste ge upp denna gaullistiska/socialistiska ambition.
Jag vill se en folkvald president för EU som utser sin kommission. EU-parlamentet bör avskaffas, det fyller ingen konstruktiv funktion alls. Europeiska rådet, med medlemsländernas regeringschefer, bör rösta om presidentens förslag. På det sättet får EU en klar ledning, samtidigt som medlemsländerna har sista ordet, och det genom sina högsta folkvalda företrädare. 
Det är dags för EU att sluta larva sig. Inför demokrati värd namnet! NU!
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen