FRA-frågan inte avgjord

Jag gillar när debattvågorna går höga, men ogillar när man lämnar sakfrågorna för att göra debatten till gräl och personfrågor. Utfallen mot Fredrick Federley och påhoppen på enskilda FRA-anställda skadar debatten om personlig integritet. Man flyttar fokus från sak till en mobb som beter sig illa och för tankarna till fotbollshuliganer.
Så förlorar man sakfrågan.
Istället ska man se kallt på läget. FRA-lagen är antagen av riksdagen. Men det är sanneligen inte det enda eller sista steget i beslutsprocessen. Tack vare Federley och Johansson finns flera ytterligare beslutsstationer som gör mycket av kritikernas invändningar obsoleta. FRA ska inte själva besluta om vilken inriktning signalspaningen får, här kommer yrkesdomare in i bilden. Att de skulle godkänna spaning mot svenska privatpersoners korrespondens är mer science-fiction än något som har med verkligheten att göra.
Men är dessa Federleyska överrockar på FRA tillräckliga? Nej. Men de ger möjlighet att föra prövningen av signalspaningen vidare i den svenska rättsstaten. I Medborgarrättsrörelsens blogg påpekas att frågan kommer att kunna föras vidare i domstol, för lagprövning om grundlagens proportionalitet uppfylls i signalspaningen för de intrång i den personliga integriteten som den innebär, FRA-lagen: efter politikerbeslut följer juridisk prövning.
En lag beslutad av politiker kommer alltid att prövas av verkligheten. Så ock denna.
Sverige är en rättsstat. Av övertonerna i debatten kan man få intryck av att så inte är fallet. Men lagar prövas. Och hur de fungerar i praktiken är en egen process som riksdagen inte kontrollerar.
Men FRA-frågan visar hur viktig oberoende juridiska prövningen av politiska beslut är. Denna prövning kan förstärks med en författningsdomtol. De Federleyska överrockarna på FRA har inte samma tyngd och legitimitet som en författningsdomstol i prövningen av hur FRA-lagen ska tillämpas i praktiken. Därför är det viktigt att vi får en sådan författningsdomstol, men det kräver en grundlagsändring.
Se mer i bloggen: Vem tar ansvar för Rikets säkerhet? (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen