FRA-debatten: Staffan Danielsson (c) mest övertygande hittills

Nära två timmar in i riksdagens debatt om förslaget till signalspaningslag är den ledamot som gjort störst intryck på mig Staffan Danielsson, som lyfter fram den svåra balans det handlar om mellan å ena sidan personlig integritet och å andra sidan ansvaret för rikets säkerhet.
Han har klargjort att lagförslaget ryms inom grundlagens krav — vilket Sveriges högsta jurister i Lagrådet slagit fast — liksom inom kraven som ställs i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Danielsson hänvisar till Tyskland och Storbritannien som genomfört liknande regler, och till de många fler länder som bedriver verksamheten i stor sekretess inom försvarsmakten utan att alls offentliggöra någonting om hur det går till. I Sverige redogör man öppet för de regler som gäller.
Han påpekar att ingenting av trafiken i kabel kommer att lagras, annat än det som fastnar genom den automatiserade sökmetoderna. Och sökmetoderna är inriktade på yttre hot, allt annat passerar förbi. Ingen lagring sker. Och det som fiskas upp ska hanteras enligt de reglerade metoder som anges, övervakade av domare och parlamentariker i två nämnder.
— Bäst vore om vi inte hade något försvar och inga vapen, men så ser världen inte ut. Och i denna värld behöver Sverige också kunna signalspana, sa Danielsson.
Det blir något komiskt när vänsterpartister och miljöpartister nu lyfter fram Säpo som sanningssägare i riksdagen. Men varför har Säpo givit sig in i debatten? Staffan Danielsson svarade:
— Socialdemokraterna har mellan 1998 och 2006 inte kommit till skott med lagen eftersom man fastnat i revirstrider mellan olika myndigheter.
Den som kan det minsta om underrättelsearbete vet att Säpo och försvarets underrättelseverksamhet länge legat i strid med varandra om vem som får göra vad. Säpo vill av egenintresse att FRA ska få så få befogenheter som möjligt. Strikt revirpinkande, alltså. Men idag används Säpo av vänstern som sanningssägare. Det inger ingen trovärdighet hos mig.
Danielsson frågar också om s, v och mp, som tidigare sagt att de anser det viktigt att  underrättelsearbetet ska omfatta kabel, har ändrat sig och nu är emot detta. Svaren är svävande och föga imponerande.
Det är helt uppenbart att s, v och mp ägnar sig åt rent sol-och-vårande gentemot den bloggopinion som är emot FRA-lagen. Om de tre partierna återfår regeringsmakten kommer de att föreslå just den signalspaning man nu säger sig vara emot.
Jag tycker det är ett vidrigt uppträdande.
Då är det ärligare att ta debatten, så som Staffan Danielsson just gjort.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen