Federley och Obama på samma linje om signalspaning

I Daily Herald, en lokal Chicagotidning, rapporteras att Barack Obama ställer sig bakom den lag som godkänner att staten via tele- och bredbandsbolag får möjlighet att spana i tele- och datatrafiken, Wiretap law gets house OK.

Senator Barack Obama säger i ett uttalande att kompromissen i representanthuset är en förbättring jämfört med det lagförslag han motsatte sig förra året. ”Med denna kompromiss kan ett viktigt verktyg för att bekämpa terrorism fortsätta att användas . . . Det här är inte exakt det jag ville. Men givet den legitima hotbilden vi möter, skapar lagen ett effektivt underrättelseverktyg, omgärdat med nödvändiga skyddsmekanismer, som är alltför viktigt att fördröja ytterligare.”

Detta är ju närmast exakt samma position som centerriksdagsledamöterna Fredrick Federley och Annie Johansson befinner sig i. De har inte förnekat att rikets säkerhet rättfärdigar signalspaning, vilket de flesta av motståndarna mot den svenska FRA-lagen gör. Federleys och Johanssons invändningar har varit att förstärka rättssäkerheten vid signalspaning. Och genom deras insatser har ”nödvändiga skyddsmekanismer”, för att använda Obamas ord, tillförts lagen.
Sedan kan man invända att Sverige inte har maktdelning i konstitutionen och att domare i vårt land därför inte är lika oberoende som de amerikanska. Men det kan vi ändra på när grundlagen ses över nästa år.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen