Efter studenten lyder unga inte feministernas tvång i yrkesval

Varge gång jag läser en artikel som ondgör sig över att fria människor inte underordnar sig ideologiska dogmer, blir jag glad. Härligt att människor inte låter sig kuvas! Idag är det Göteborgs-Postens krönikör Johanna Almer som i dessa studentavslutningstider ondgör sig över att flickor i så hög grad i sitt yrkesval väljer att arbeta med människor och att pojkar med teknik: Helt omöjligt att förändra?

Under den gångna veckan har jag varit på tre studentmottagningar. Olika ungdomar, olika skolor och olika sammanhang. I efterhand kan jag sammanfatta en oroväckande observation: de små och privata sammanhangen återspeglar de stora sammanhangen på ett häpnadsväckande sätt …
Både unga kvinnor och unga män gör ytterst könsstyrda val. Kvinnor läser omsorg, vård och pedagogik. Män läser teknik … Många av de mansdominerade yrkena kräver enbart gymnasiekompetens. Och är samtidigt bättre betalda. Detta vet alla, ungdomarna gör sina val utifrån dessa förutsättningar. År ut och år in. Årtionden av försök att bryta könsmönstren har gett mycket blygsamma resultat …
Exakt dessa förhållanden återspeglades hos de studenter jag uppvaktade under veckan … Individuellt och fritt hade de valt, naturligtvis. Men samtidigt följde de alltså precis mönstren [och gör] könsstyrda val. Flickor vill arbeta med människor, pojkar med teknik.

Detta gör feminister och andra förmyndare som tror att man kan styra och kontrollera fria människors val vansininga. Just nu knyter de händerna i fickorna, men skulle de få chansen att förbjuda och med totalitära medel tvinga ungdomarna skulle de mer än gärna göra det. Här ser vi de småfascistiska tendenserna sticka fram.
Själv tycker jag att varje person, oavsett kön, ska göra SITT val. Oberoende av vad alla andra tycker. Våra individuella val är just individuella. Att de kan summeras upp till statistik och användas av förmyndarideologier för att visa att man inte gör som de vill, har ingen som helst relevans på det individuella planet. Därför har statistiken inget värde alls. Sluta sura. Sluta lägg er i människors yrkesval. Skaffa er ett eget liv!
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen