Välfärdsstatens förnyelse, i USA, Sverige och världen

I USA diskuterar man mycket varför så många anser att landet utvecklas i fel riktning. Denna fråga, i årtionden ställd av opinionsinstitut till medborgarna, är en lika central del i det politiska samtalet som sifo-siffror om partisympatier i Sverige.
Just nu anser mer än 80 procent av amerikanska folket att landet utvecklas åt fel håll. Bara 14 procent var tillfreds med utvecklingen för USA i senaste Gallup-mätningen. Detta är ett historiskt rekord.

Vid förra presidentvalet låg andelen som ansåg att landet gick åt fel håll på omkring 50 procent, medan 43 procent var tillfreds med utvecklingen gick åt rätt håll. Redan det var lågt. Inför presidentvalet år 2000 var andelen som kände sig tillfreds med landets utveckling, 60 procent, nästan dubbelt så många som de som ansåg utvecklingen gick åt fel håll, 35 procent.
Dagens dystra syn på framtiden kan inte skyllas på börsfall (kurserna på Wall Street ligger fortfarande mycket högt historiskt sett) eller arbetslöshet (på omkring 5 procent totalt). Så relaterar man till ekonomiska villkor, blir den mörka framtidsuppfattningen än märkligare.
En synnerligen intressant artikel som analyserar orsaker och föreslår lösningar publiceras i Wall Street Journal av Michael Malone, The Next American Frontier.
Artikeln påminner om att Amerika varit inriktad på nya upptäkter, nya framgångar och på att ligga i framkant på nya fronter. Det började med erövringen av vilda västern, expansionen västerut under hela 1800-talet. Denna upptäckaranda ligger djupt i amerikanska folkets mentalitet sedan dess.
Under 1900-talet handlade erövringarna om uppfinningar, ny teknologi och nya företag som gjorde USA till världsledande ekonomi och skapade ett välstånd aldrig tidigare skådad. Men nu står vi inför ännu en frihetsrevolution, en övergång från anställningar till fria företagare. Malone pekar på hur IT-tekniken möjliggjort nya sätt att arbeta och kommunicera och skriver:

Och vad är den mest överväldigande statistiken av alla? Hälften av alla som tagit universitetsexamen tror att egenföretagande är mer säkert än en heltidsanställning. I dag erbjuds 80 procent av alla studeranden i USA kurser i entreprenörskap, 60 procent av unga företagare betraktar sig själva som entreprenörer inte bara i ett utan flera företag. 18-24-åringar startar företag i snabbare takt än 35-44-åringar. Och 70 procent av dagens gymnasieelever avser att starta sitt eget företag, enligt en Gallup-mätning.

Övergången från den gamla till den nya eknomin är smärtsam. Hela industrier kommer att dö, många kommer att förlora jobben. Men samtidigt uppstår nya företag som söker arbetskraft. Det som förloras är kontinuitet och förutsägbarhet, skriver Malone. Och när han beskriver det nya samhället tycker jag att han sätter fingret på varför så många amerikaner är osäkra om framtiden:

Skrämmande, spännnande, befriande, frustrerande, gränslöst ambitiöst och alltigenom utan traditioner. Om du lever i ett high-tech samhälle som Silicon Valley känner du redan igen denna nya värld.

Ingenting är längre garanterat, annat än att allt kommer att ändra sig. Här är Amerika, som alltid, längre fram i utvecklingen än Europa och övriga världen. Och övergången från ett industrisamhälle där vissa fundamenta var oförändrade i årtionden, till det nya samhället allt är flexibelt och rörligt, kräver ett nytt sätt att tänka på trygghet. Och dit har de flesta generationer inte kommit. Därför känner man stor osäkerhet.
Men denna utveckling är nödvändig, inte bara för USA utan också för Europa om vi ska hänga med i den globala konkurrensen. Kina, Indien och övriga världen lär sig nu allt det vi kan i snabb takt. Den gamla i-världen har snart inga fördelar av högre kunskapsnivå, utan tvingas konkurrera på samma villkor som företag i länder där lönen ligger på under hundra kronor i timmen.
Ska i-världens samhällen behålla sitt välstånd, måste vi behålla vårt försprång genom nya uppfinningar, nya tillämpningar som under en tid ger fördelar i produktion och försäljning. Det kräver just det entreprenörskapssamhälle som Malone beskriver som Amerikas nya “frontier”, att ständigt flytta fram gräsen mellan vad som är känt och vad som är okänt inom forskning och tillämpning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen