Medborgarmakt i fokus hos Grundlagsutredningen

Jag blir glatt överraskad av att läsa hur Grundlagsutredningen kommit fram till flera betydande förändringar och förbättringar av Sveriges konstitution. Majoriteten skriver på DN-Debatt, Alliansen och mp ense om ändrad grundlag.
I kungariket Sverige präglas juridik och politik i hög grad av toppstyrning. Grundlagar har betraktats som spelregler för eliten. Inte som i USA, där konstitutionen står på medborgarnas sida och syftar till att skydda dem från maktövergrepp från staten. Nu föreslås historiska förändringar i rätt riktning:

Det är viktigt för svenska folket att vi stärker vår grundlag genom att göra den till ett starkare värn för alla medborgares grundläggande rättigheter. Det är först när grundlagen blir ett verktyg för allas lika rättigheter som den blir en samlande symbol för vår demokrati.

Och — vilket är det riktigt glädjande — man föreslår konkreta ändringar som lever upp till de fina ambitionerna!
Författningsdomstol som kan överpröva riksdagens lagar och avvisa dem om de strider mot grundlagen. Stärkt lokalt självstyre ger kommunfullmäktige mer makt att bli en stark lokal demokratisk arena istället för myndighet som lyder Stockholms direktiv. Denna makt förstärks av att lokalvalen skiljs från riksvalen. Mer av personval, som ger medborgarna makt att avgöra vilka personer som väljs.
Om dessa ambitioner också blir godkända i riksdagen före och efter valet 2010 kommer Sverige att bli ett betydligt mer demokratiskt land. Jag hoppas verkligen att de fem partierna bakom artikeln nu står upp för dessa ändringar och ser till att driva igenom dem.
Socialdemokraterna kommer att vara emot och stå på den gamla kungamaktens sida och försvara fortsatt statlig toppstyrning av riket. Intressant är att se om miljöpartiet kan leva upp till sin ideologi om att inte vara ett socialistiskt och centralistiskt parti. Kommer mp att palla trycket från s? Det kan bli avgörande för om vi får en bättre konstitution i Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen