Statsvetarnas fokus på valdeltagande fel

I P1-Morgon ondgör sig statsvetaren Henrik Oscarsson över förslaget om skilda valdagar, som skulle sätta kommunerna i fokus genom egen valdag. Det skulle sänka valdeltagandet menar Oscarsson, när han kommenterar utspel från Grundlagsutredningen (se förra kommentaren).
Ett så ensidigt fokus på högt valdeltagande är omotiverat. Det är socialdemokraterna som driver denna aspekt, eftersom man anser att partiet gynnas av högt valdeltagande. Därför vill man samla alla val på en dag, och försöka få väljarna att rösta på ett parti i alla val.
Att väljarna inte låter sig manipuleras av socialdemokraterna märks i att väljarna i allt högre grad väljer olika partier i kommun-, landstings- och riksdagsval.
Det är högst rimligt att kommunen, som ju faktiskt svarar för den ojämförligt största delen av välfärdsstatens service, får stå i centrum för den demokratiska debatten. Genom att lägga lokalval skiljt från riksdagsval kan de lokala politikerna slå sig fram i samhällsdebatten. Visst kommer rikspolitikerna att delta och dra riksmediernas uppmärksamhet, men den lokala nivån har iallafall chansen att nå genomslag, något den helt saknar idag.
Lägre valdeltagande är heller ingen katastrof. Det kan ju faktiskt vara ett tecken på att ”hälsan tiger still”. Det viktiga med demokrati är att medborgare kan avsätta makthavarna om man är missnöjd med dem.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen