‘Papperslösa’ undergräver det demokratiska samhällskontraktet

Flera läsare undrar vad jag tycker om centerungdomarnas utspel i SVD-Brännpunkt, där man vill ge personer som illegalt befinner sig i Sverige samma rättigheter som de som arbetar, betalar skatt och lever enligt lagarna. En läsare skriver:

Jag påstår för min del att artikeln är ett katastrofalt misslyckande: De som skrivit den har inte förstått att en absolut majoritet av svenskar rätteligen anser att det föreligger ett kontrakt mellan de själva och staten/landstinget; De som bott här och betalat skatt och varit medborgare är de som har rätt till sjukvård. Övriga som befinner sig i landet måste nödvändigtvis betala för vård utan subvention eller erhålla frivillig vård från ideella krafter. Något annat kan icke givas . . .
Problemet är ju att Andersson hävdar att människor som uppehåller sig illegalt ska få rättigheter som utgår genom skattemedel. Och han kör ut detta “budskap” genom att, precis som vilken medioker vänsterpolitiker som helst, med olika fula trick placera sig själv på moralisk piedestal, och sedan hävda att det som inte gör och tycker som han, beter sig oacceptabelt.

Ja, ståndpunkten att ge “papperslösa” rättigheter är ett brott mot hela tanken på ett på lagar byggd demokratiskt samhälle. Demokrati kan bara fungera om samhällskontraktet mellan medborgarna och staten upprätthålls. Om det blir möjligt att leva illegalt i Sverige undergrävs detta samhällskontrakt. Varför ska vissa av oss betala skatt, men inte andra?
Om det blir lättare att leva som illegal i Sverige kommer naturligtvis antalet att öka. Allt färre kommer att ingå i det lagliga, ordnade samhället och allt fler ställa sig utanför.
De som vill ge rättigheter åt “papperslösa” tycks inte förstå att de är demokratins dödgrävare. Detta är en attack mot det ordnade, på lag byggda, samhället. Det är ett stort steg mot anarki och upplösning av det samhälle vi byggt under århundraden.
Att flyktingar används som bräckjärn gör att angreppet framstår som humant, men det är i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Långsiktigt innebär det att man säger adjö till rättsstaten. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen