Vad vilja oppositionen?

Det är rätt märkligt att Sverige inte har något samlat regeringsalternativ till Alliansen. Oppositionen är splittrad. Någon gemensam linje finns inte. Om detta skriver Helsingborgs Dagblad i ledaren Väljarna har rätt till besked:

Lars Ohlys taktik är att de tre [oppositionspartierna] ska köra sina unika valrörelser och sedan, efter en valseger, skriva ihop sig i en regeringsförklaring . . . Förhoppningsvis kommer inte väljarna att köpa detta. Oppositionen måste naturligtvis före valet avkrävas besked på hur man tänker hantera centrala sakfrågor som skatter, nivåer i olika trygghetssystem, vårdens innehåll och organisation, skolans olika stridsfrågor, EU, försvaret, säkerhetspolitiken, Nato…

Ja, det är nu utom allt tvivel att ett socialdemokratiskt partiutspel är utan tyngd och trovärdighet så länge det inte backas upp av miljö- och vänsterpartierna. Väljarna, medierna och regeringspartierna har all anledning att ställa krav på samlade förslag — om man vill bli tagen på allvar. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen