Svenska muslimska kvinnor om slöjan

Via Per Gudmundsons blogg kan vi ta del av ett intressant samtal i vänstertidskriften Arena med två svenska kvinnor som konverterat till islam. De började bära slöja, men ser den nu som uttryck för förtryck. Gudmundson skriver:

Det finns hopp för vänstern. Eller i alla fall finns det hopp för några av skribenterna på Arena, som glädjande nog har identifierat sin roll som fri vänster som tillhörande en upplysningstradition. Till skillnad från resten av vänstern som hyllar Hamas, Hizbollah och Muslimska broderskapet fullkomligt kritiklöst. I senaste numret av Arena intervjuar Devrim Mavi och Per Wirtén de muslimska lärda kvinnorna Anne Sofie Roald och Pernilla Ouis.

Mer öppna samtal av detta slag! Ökad insikt om det främmande gör det lättare att ta ställning till vad som kan accepteras i pluralismens namn, och vad som utgör utmaningar och hot mot de demokratiska principerna. Tolerans ska gälla, men toleransen har en tydlig gräns: vi kan inte tolerera icketolerans mot det toleranta samhället. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )
 

Rulla till toppen