‘Straff löser inga problem’, eller?

Vänstersiten Dagens konflikt har kritiserat det SVT Debatt-program där jag var med och talade för en kriminalpolitik med strängare straff. Artikeln hävdar att straff är hämnd och inte löser några problem. Man borde prata med varandra istället, skriver Petter Nilsson under den ironiska rubriken Någon borde skjutas.
Jag har idag svarat, Replik: Låga straff ger hämndlystet samhälle, med bland annat följande:

Det proportionerliga straffets avsikt är att brottslingen ska få chansen att sona sin skadliga handling, samtidigt som brottsoffret därmed får upprättelse. Det är en sorts moralisk fördelningspolitik, för att tala vänsterspåk.

Det är uppenbart att svensk samhällsdebatt saknat den moraliska dimenssionen så länge att få tänkt igenom vad rättsskipning handlar om. Därför är det bra att diskussionen nu kommer igång.
Se mer: Känsloladdat i studion. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen