Lägg regionfrågan på is

Ännu en framstöt har gjorts i regionfrågan, skriver Nya Wermlands-Tidningen i ledaren Lägg regionfrågan på is och talar om varför:

Var finns den politiker som frivilligt inte vill lägga under sig mer beslutsmakt och skapa sig nya karriärvägar och poster? En sådan är knappast uppfunnen. Därför skall man inte ta alltför stor hänsyn till vad de eller deras intresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting säger i frågan.

Viktigare att fylla politikerklassen med högre löner och nya toppjobb, är att öka den kommunala självstyrelsen. Det är i kommunerna de flesta av välfärdstjänster finns som är viktiga för medborgarna. Genom ökad självständighet och möjlighet till lokala lösningar desto mer vital kan demokratin bli. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen