Kritiken mot Junilistan blottar EU:s svaghet

När Junilistan nu får en ordförande i Sören Wibe, som har anseende och ställning i svensk samhällsdebatt, märks hur etablissemangen blir oroliga. Naturligtvis kan man vara kritisk mot Junilistans politik, men när flera medier skriver att Junilistan är på fel arena och inte borde ställa upp i valet avslöjar man något annat. Nerikes Allehanda skriver i ledaren Junilistan förblir ett parti utan inflytande:

En röst på junilistan i nästa val till EU-parlamentet kan fungera som manifestation. En viljeyttring. De som röstar på junilistan talar om att de anser att Europasamarbetet har gått för långt. Det är också en fördel för junilistan att ha valda parlamentariker som på heltid kan ägna sig åt politiskt arbete och opinionsbildning.
Men tanken med val är också att den som väljs ska utöva inflytande. De företrädare som junilistan har i EU-parlamentet har ingenting att säga till om när det gäller hur mycket som ska beslutas i Bryssel

Och det är ju en kolossal brist, inte för Junilistan, utan med Europeiska Unionen! Varför i herrans namn ska över 400 miljoner européer rösta på ett parlament som ”ingenting har att säga till om”?!!
Jag röstade för EU-medlemskapet 1994, men utvecklingen har gått åt fel håll sedan dess. Den stora bristen med nu liggande Lissabonfördrag är att man ännu mer fjärmar sig från maktdelning och att medborgarna får ännu svårare att utkräva ansvar. Det finns inget som är mer centralt för demokratiprincipen än att medborgarna ska kunna utkräva ansvar genom att rösta bort sittande makthavare och rösta fram nya. Medborgarna ska genom denna maktutövning kunna ändra politisk inriktning på landet/unionen.
Ingenting av detta är möjligt i dagens EU. Därmed växer det demokratiska underskottet i unionen. Det är djupt allvarligt och om eliterna inte förändrar maktstrukturen kommer EU så småningom att braka samman. En EU-koloss i strid med grundläggande värderingar kan inte bestå.
Och här har Junilistan en kritik som är befogad. Och Junilistan ger genom att ställa upp i europaparlamentsvalet väljarna något av den valmöjlighet EU-strukturen försöker ta ifrån Europas medborgare. För mig är Junilistan ett realistiskt alternativ i nästa års val.
Vad jag vill? Kolla: Så kan ett presidentval i Europa gå till och Federalt Europa i Montesquieu-anda. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen