Kort livstid för fångar

Högsta domstolen fortsätter att kapa straffsatserna för våldsbrott. Nu har man fattat beslut om att livstid i praktiken bara är maximalt 18 års fängelse. Widar Andersson skriver i Folkbladet, Kort livstid för fångar:

Högsta Domstolens utslag avvecklar i praktiken livstidsstraffet. Var det verkligen så det var tänkt? Med ett tidsbestämt straff följer numera närmast automatiskt en straffrabatt på en tredjedel av strafflängden. Den dömde mördare som i går fick sin livstid omvandlad till 21 år i fängelse kan således direkt kapa 7 år från strafftiden. 14 år är förvisso ett långt straff. Men 14 år motsvarar i dag endast ungefär en sjättedel av en normal livstid. Jag ställer mig tveksam till avvecklingen av livstidsstraffet. Straffrabatten borde inte gälla i de här fallen.

Men straffrabatt är det som varit kriminalpolitikens melodi i 30 år. Vi såg i Kungsholmsdomen att det nu är fritt fram för unga att sparka ihjäl andra. Mord är okej. Det är det svenska samhällets signal till dagens unga. Och de lite äldre, när man hamnat i en kriminell ”karriär” åker på allt lägre staff. Ju fler brott man begår, desto lägre straff för varje nytt brott. Och sedan rabatt på det.
I länder där man tar rättsskipning på allvar anses upprepad brottslighet vara en försvårande omständighet. Straffen skärps när man fortsätter att begå brott, eftersom den kriminelle inte verkar lärt sig att handlingen är oacceptabel.
I Sverige är det tvärtom: ju fler brott du begår desto lägre straff. Signal samhället ger är att brott är okej. Hur ska man annars tolka det faktum att den andra misshandelsdomen ger lägre straff än den första, och den tredje misshandeln är ofta ”gratis” eftersom straffet ”bakas in” i redan utdömt straff för de tidigare våldsdåden.
Svensk kriminalpolitik har totalt spårat ut. Staten upprätthåller inte längre sitt våldsmonopol. Därmed håller samhällskontraktet som ger polis och domstolsväsende sin ställning på att haverera. Vi är på väg mot ett samhälle där var och en måste försvara sig själv. Politiker och myndigheter har kapitulerat och står på våldsverkarnas sida.
Räkna inte med någon hjälp när du blir hotad eller utsatt för brott, det är den enda logiska slutsats man kan dra av förhållandena i Sverige idag. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen