Alla ger nu Mikael Odenberg rätt om försvaret

Efter en lång tystnad från landets alla försvarspolitiker, börjar man nu ta bladet från munnen. Och alla tycks i grunden ha samma invändning mot den förda försvarspolitiken som Mikael Odenberg angav som motiv för att avgå som försvarsminister i höstas.
Ledamöter i riksdagens försvarsutskott uttrycker nu med stor emfas att det är de säkerhetspolitiska bedömningarna som ska göras först, därefter ska försvarsmaktens ekonomi och resurser anpassas till denna omvärldsanalys.
Det var när regeringen beslutade att vända på ordningen och låta budgetramarna styra storleken på försvaret, som Mikael Odenberg avgick. Nu upprepar allt fler det som var Odenbergs krav. Ska regeringen lyssna? Här ett axblock med dagsfärska citat från landets försvarspolitiker:

– Sakta i backarna. Det finns pengar att spara på försvarsmateriel, myndigheter, byråkrati och Högkvarteret. Däremot är jag tveksam till att spara på förbanden, säger Staffan Danielsson (c).
– Detta slår mot vår insatsförmåga utan att ge något ekonomiskt utbyte. Man börjar i fel ände med nedläggningar av insatsförband som utgör försvaret av Sverige, säger Allan Widman (fp).
– Sverige har mellan år 2000 och 2007 dragit ner på försvarets budget med 20 procent medan det omvända har skett i vår närhet, där upprustning och ytterligare satsningar har gjorts av ett flertal länder i Europa. Deras säkerhetspolitiska bedömningar har uppenbarligen varit en annan än den svenska. Den politiska ledningen måste bli tydligare med vad försvaret ska kunna lösa för uppgifter, skriver Isabella Jernbeck och Rolf K ­Nilsson (m) i debattartikel.
– Det är min absoluta uppfattning att kommande beslut om dimensionering, lokalisering och utrustning av Försvarsmakten ska ske utifrån säkerhetspolitiska och strategiska utgångspunkter för landets försvar och inte utifrån [andra] intressen. Beslut om förändringar i Försvarsmaktens organisation måste vara väl grundade och tas i rätt ordning. Vi måste först slå fast vad vi ska ha försvaret till i framtiden, dess syfte och uppgifter, för att därefter analysera vad som krävs för att nå dit, skriver Nils Oskar Nilsson (m) i debattartikel.
 – Miljöpartiet och moderaterna är överens om principen att spara på försvaret. Men sättet de genomför detta på riskerar att leda till ett dyrare, mindre och obrukbart försvar. För oss och skattebetalarna är det i stället viktigare att det sker hållbart och rätt. I stället är det nu besparingar i närtid som raserar mer än vad som är nödvändigt, varnar Annika Nordgren Christensen (mp).
Vice ordföranden i försvarsutskottet Rolf Gunnarson (m) kräver både ekonomiska kalkyler och konsekvens-beskrivningar av de nutida paniknedskärningarna. Det är inte bara pengarna som ska styra utan även vår försvarsförmåga.

Det som nu krävs är en säkerhetspolitisk analys värd namnet och som jämförs med hur Finland och Norge tolkar utvecklingen i vårt närområde. Därefter ska försvaret erhålla resurser efter de uppdrag riksdag och regering lägger på dem. Den tågordningen krävde Odenberg, men fick nej. Den tågordningen måste nu riksdagens försvarsutskott kräva av regeringen.
Se mer i SVD, SVD, SVD, BT. (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen