Går s-ledningen i EU-motståndarnas riktning?

Göteborgs-Posten är i ledare riktigt upprörd över Mona Sahlins senaste utspel om EU och Waxholmsdomen, Sahlin talar inte klartext

EU och arbetsmarknaden vållar uppenbarligen socialdemokraterna problem. I praktiken är de överens med allianspartierna om EU-fördraget. Samtidigt vill de utså misstro mot regeringen. Metoden är vagt instämmande hummanden med EU-motståndarna. Det är ett i sak svagt, partitaktiskt betingat spel.

I debattartikeln Regeringen måste värna den svenska modellen skriver Mona Sahlin:

För oss är det omöjligt att acceptera en utveckling inom EU där löntagare ställs mot löntagare i en accelererande negativ lönespiral. Den obalans mellan EU:s sociala och ekonomiska dimensioner som EG-domstolens beslut har givit upphov till måste justeras . . . Fredrik Reinfeldt måste nu agera kraftfullt tillsammans med övriga medlemsstater i ministerrådet för att åtgärda de skador som EG-domstolens beslut inneburit.

Vad betyder “omöjligt att acceptera en utveckling inom EU som…”? Omöjligt. Acceptera.
Vad tänker socialdemokratin göra om det omöjliga fortsätter att gälla, vilket är det mest troliga?
Här måste Mona Sahlin förtydliga sig. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen