Vaxholm och arbetsmarknad 2.0

På seminariet ”Vaxholmsdomens konsekvenser för den moderna arbetsmarknaden och facket 2.0” medverkade Jan-Peter Duker, vice vd Svenskt Näringsliv, samt Cristian Sjövind och Mikael Sandgren verksamma i det dynamiska nätbaserade företaget som hoppas kunna konkurrera ut facket bland unga människor med sina tjänster i Jobb&Liv.
Jan-Peter Duker drog bakgunden: det lettiska företaget som byggde till en skola i Vaxholm sattes i blockad av facket eftersom det inte tecknade svenskt kollektivavtal och gick med på högre löner än vad hälften av byggarbetarna hade i regionen. Företaget gick i konkurs.
Svenskt Näringsliv har finansierat processen att i domstol få saken prövad juridiskt: kan fackföreningar agera så här?
Svaret kom tidigare i år från EG-domstolen: Nej!
Svenskt Näringsliv försöker under Dukers ledning att få tillstånd ett nytt ”Saltsjöbadsavtal” med facken, som skapar klarhet om utstationering och andra frågor som har med den globala konkurrensen på tjänstemarknaderna att göra och som den svenska modellen har haft svårt att anpassa sig till.
Detta trögrörliga och stela rollspel utmanas av de unga entreprenörerna Sjövind och Sandgren. Deras syfte med Jobb&Liv är att erbjuda mer flexibla lösningar för anställda. Man tycker mycket av den konfrontatoriska attityden mellan arbetstagare och arbetsgivare är gammalmodig och kontraproduktiv. Oftast jobbar företag och medarbetare åt samma håll. Ett företag med missnöjda medarbetare försvagas och kan inte konkurrera på allvar.
Efter några månaders verksamhet har man några hundra medlemmar.
Det blir spännande att se om denna nya form av fackligt arbete kan växa sig starkt. Det skulle utmana den från industrisamhället så tröttsamma ”kampen” mellan arbete och kapital. Ska vi klara den globala konkurrensen behövs en ny flexibilitet och ett nytt samförstånd. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen