Vårdval Stockholm en dundersuccé

Socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen har under våren drivit en skrämselkampanj mot att patienterna i huvudstadsregionen ännu lättare än hittills ska kunna välja vårdgivare i det nya systemet ”Vårdval Stockholm” som sjösattes i januari i år. 
Hetskampanjen har på ogrundade påståenden hävdat att ojämlikhet och segregation skulle följa när etableringsfrihet och kundval avgör hos vilka vårdgivare skattemedlen hamnar. Förorterna skulle bli utan vård, löd mantrat från Sahlin & Co.
Nu börjar fakta visa sig: Läkarbesöken ökar mest i utsatta förortsområden:

Antalet läkarbesök i öppenvården i Stockholm har ökat med 9,8 procent de första två månaderna i år jämfört med samma period förra året. Mest har besöken ökat i Nynäshamn, Botkyrka och Rinkeby-Kista med 46, 32 respektive 27,9 procent . . .
Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt säger att de nya besökssiffrorna är oerhört glädjande.
– Vi vet sedan länge att tillgängligheten inte är tillräckligt god. En av de största kvalitetsbristerna i sjukvården är att människor faktiskt inte får kontakt med vården. Det här är visserligen bara en första indikation på vad som hänt. Men det visar tydligt att vi är på rätt väg mot en ökad tillgänglighet i vården, säger hon.

Jag skulle vara försiktig med att sätta likhetstecken mellan många läkarbesök och god vård (se mer i Läkartidningen: Ingen söker vård i onödan och Patienternas efterfrågan feltolkas). Men ökad tillgänglighet är ett första steg mot en mer kundanpassad sjukvård i Sverige.
Och ur det perspektivet kan man inte annat än instämma i sjukvårdslandstingsrådets glädje. Det gäller nu för Alliansen att gå på offensiven mot socialdemokraterna: är ökad tillgänglighet i förorten fel? Varför motsätter ni er den förnyelse av sjukvården som gör att invandrare och låginkomsttagare enklare kan besöka läkare?
Alliansen måste höja rösten! Man kan inte låta sig nöja med att göra förändringar i sak. Man måste i medier både försvara det man gör och med stor aggressivitet attackera oppositionens visionslöshet, skrämseltaktik och avsaknad av egen politik. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen