Valfrihet ger bättre hälsa, visar ny bok

En liberalare politik när det gäller mediciner kan rädda liv. Det är ett budskap i den lilla skriften Fler valmöjligheter ger bättre hälsa av Bartley J. Madden. Den ges ut på svenska av tankesmedjan Eudoxa och med förord av nobelpristagaren i ekonomi Vernon Smith, som skriver:

Frågan är inte om det finns ett behov av kvalitetsstandarder eller tester, utan om sådana processer godtyckligt hindrar vad som är rimliga och legitima beslut för patienter och läkare utifrån individuella förhållanden.
Det finns två sorters misstag [som kan begås] vid godkännande av läkemedel. Det första är att man godkänner ett läkemedel med säkerhetsrisker eller bristande effektivitet, det andra misstaget är att man inte godkänner läkemedel inom rimlig tid för att förhindra dödsfall som inträffar idag.

Den så bekväma “försiktighetsprincipen” är bedräglig i detta sammanhang, eftersom den ger intryck av att det inte kostar något att vänta och fundera lite extra. Men att inte tillåta användningen av ett läkemedel kan innebära att människor dör.
Därför vill författaren att de nationella läkemedelsverken utformar ett parallellt system som ger patienter och deras läkare friheten att välja mellan godkända läkemedel och läkemedel under utveckling.
Jag gillar idén. Naturligtvis ska patienten informeras om riskerna, men en patient med en dödlig eller kronisk sjukdom kan bara själv avgöra vilken risk han eller hon är beredd att ta för att bli bättre. Ingen annan kan och borde fatta det beslutet. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen