Valborg och föräldrarnas ansvar

Läsare har i diskussionen om Rödeby och Kungsholmsdådet påpekat att föräldrarna till våldsverkarna kommit för lätt undan. Brotten har begåtts av omyndiga, så var fanns deras föräldrar?! Det är en viktig fråga.  Sundsvalls Tidning skriver med anledning av kommande helg, Debutanternas afton:

Vi efterlyser föräldraansvar på Valborg och det i form av närvaro. Det är, eller borde i vart fall vara, en skyldighet att vuxna till minderåriga säkert vet var deras barn befinner sig och under vilka omständigheter. Det är heller inte fel att personligen försäkra sig om den saken. Dels har vuxna på stan en lugnande inverkan. Och om inte annat innebär vetskapen om detta, att många killar och tjejer får det lite lättare att stå emot grupptrycket

Föräldraskap har på ett besynnerligt sätt reducerats till att vara någon sorts ”kompisar”. Bra relationer är rätt men det får inte bli så att föräldrar blundar för destruktivitet hos barn och unga. De ska gripa in, ställa krav och sätta stopp. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen