Äganderätten i u-land och i Sverige

Nästa tisdag 6 maj håller Medborgarrättsrörelsen seminarium kl 18 i Berns salonger på temat äganderätt. Waldemar Ingdahl vid tankesmedjan Eudoxa ger en internationell utblick om hur bristen på äganderätt förklarar u-ländernas fattigdom. Europarättsjuristen Lars-Ola Hull kommer att lyfta fram exempel på hur äganderätten sitter löst också i Sverige. Se mer: Välkommen till äganderättsseminarium. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen