Oppositionens budgetar: Kvantitetskverulanterna

Vänsterpartiet har lagt sitt förslag till statsbudget. Den kommenterar ledare i Kristianstadsbladet under rubriken Kvantitetskverulanterna:

Vänsterpartiet anser … att ekonomisk återhållsamhet hindrar folket från att få den välfärd de har rätt till. I själva verket är det tvärtom. Apropåerna påminner oss dock om att vänsterpartiets ekonomiska teori sällan går hand i hand med ekonomisk erfarenhet.

Det är med andra ord vanlig överbudspolitik från vänsterpartiet. Men tidningen pekar på en strukturell brist i vänsterpartiets syn på demokrat när partiet vill upphäva Riksbankens självständighet för att kunna trycka nya sedlar i rasande fart:

Att begränsa politikers handlingsutrymme innebär inte en begränsning av demokratin. Det är de folkvalda politikerna som stiftar lagarna och ger såväl Riksbanken som andra kontrollorgan deras frihet och uppdrag. I Sverige handlar det mer om att politikerna inte kontrolleras tillräckligt, eftersom det saknas en författningsdomstol.
Historiskt har ingen politisk församling visat sig mogen att ha full kontroll över alla ekonomisk-politiska handlingsmöjligheter, så som v vill. Man har i stället tagit politiska hänsyn, som i förlängningen har visat sig vara skadliga för landets utveckling och folkets välfärd.

En viktig iaktagelse! Politikerna behöver kontrolleras och begränas genom Riksbank och Förvattningsdomstol för att politiken ska bli mindre ryckig, inte riskera att spåra ur eller begå brott mot medborgarnas grundlagsskydd. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen