Utan konkurrens är det REA på vårdpersonal

Svenska Dagbladet påpekar i ledare något helt centralt när det gäller sjuksköterskor och annan vårdpersonal som nu gått ut i strejk för högre löner:

I betänkandet Vårdval i Sverige . . . föreslår [man] bland annat att vårdvalssystem blir obligatoriskt för alla landsting. Här ingår en – från vänsterkanten hårt kritiserad – fri etableringsrätt för den som uppfyller kraven på kompetens, säkerhet och kvalitet. Frånsett att vårdvalen höjer servicenivån samt stärker vårdkonsumentens ställning och möjlighet till påverkan, så finns också andra positiva effekter. Konkurrens gör produktiviteten och kvaliteten avgörande, vilket självfallet också påverkar lönesättningen.

Konkurrens om utbildad vårdpersonal och möjlighet för personal att gå mellan många olika vårdgivare, är det sätt som lönenivåerna kan bli mer rimliga, dvs högre. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen