Statsmannen John McCain undervisar Obama

Vad har då republikanske presidentkandidaten John McCain gjort av Obamas alla grodor? Likt den statsman han är har han inte exploaterat den unge och oerfarne senatorns misstag. En vänsterpolitiker hade inte tvekat en sekund att strö salt i såren.
Men efter pastor Wright-skandalen försvarade till och med McCain i intervju efter intervju Obama och sa att han inte borde stå till svars för vad andra säger.
Men McCain behöver förmedla sin syn, och det gjorde han idag i ett tal inför nyhetsbyrån Associated Press årskonferens, McCain’s Remarks to the Associated Press’ Annual Meeting:

Under depressionen [på 1930-talet], då många miljoner amerikaner stod utan arbete och landet drabbades av den värsta ekonomiska krisen i vår historia, reste sig från småstäder, jordbruksbygder och storstäder en generation amerikaner som kom att kämpa för att rädda världen från despotism och massmord [i andra världskriget]. De kom hem och byggde den rikaste, starkaste och mest generösa nationen på jorden. De föddes inte med fördelar som andra i vårt land hade. De drabbades värst under depressionen.
Men den hade inte rubbat deras tilltro till Amerika och dess grundläggande ideal. Inte heller hade den förstört deras förtroende för att Amerika och deras egna liv kunde bli bättre. De vände sig inte till religiös tro och kulturella traditioner därför att de kände förakt eller hade en känsla av maktlöshet. Tvärtom, deras tro hade i generationer givit mening och innehåll, så som det är också idag. Och uppskattningen av traditioner, som jakt, är baserad på ingenting annat än dessas bidrag till att skapa tillfredsställelse i livet.

Utan polemik och onödiga slängar, ger McCain sin syn på småstadsamerikanerna. Den skiljer sig markant från den bild Obama förmedlat. Här står borgerlig respekt för vardagslivets traditioner mot vänstermannens föraktfulla och nedlåtande fördömanden. Gissa vem som kommer att vinna Vita huset! Om inget dramatiskt händer kan John McCain vinna en storseger i höst. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen